BLOG        PROJECTEN        CONTACT
couleurlocale

Couleur Locale: Ruimteverkenning

In het Jaar van de Ruimte gaat een groep jonge ruimtemakers op zoek naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst. Hoe ziet Nederland eruit in 2040? De Ruimteverkenning van Couleur Locale en YURPS voert de deelnemers langs vijf regio’s met vijf karakters. De groep brengt de uitkomsten van deze verkenningen samen in een publicatie over ruimtelijke opgave van de toekomst.

Jaar van de Ruimte
In 2015 vindt het Jaar van de Ruimte plaats. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ wordt een breed debat georganiseerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Het doel is nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor de leefomgeving. In het Jaar van de Ruimte wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar visie te geven. Om ook jonge ruimtemakers daarbij te betrekken organiseert Couleur Locale in samenwerking met YURPS een Ruimteverkenning.

Ruimteverkenning
De Ruimteverkenning is een zoektocht naar de ruimtelijke opgaven van de nabije toekomst – naar wat er speelt en wat er mogelijk is. Steeds meer lijkt Nederland een land te worden van verschillende snelheden. Van groei naast krimp. Tijdens de Ruimteverkenning zoomen we in op de regio en gaan we op zoek naar regionale verschillen. We gaan langs vijf regio’s met elk een eigen karakter, een eigen problematiek en een eigen ontwikkelingssnelheid. Wat betekenen de ontwikkelingen in de regio voor de ruimtelijke praktijk van de toekomst, zowel regionaal als nationaal? Wat wordt er gevraagd van ruimtemakers en welke oplossingsrichtingen zien we?

Programma: vijf excursies naar vijf regio’s
Tussen maart en juli vinden er vijf excursies (iedere eerste vrijdag van de maand) plaats naar de regio’s Amsterdam, Parkstad, Twente, Eindhoven en Groningen. Elke bijeenkomst krijgt een ander thema. In Amsterdam kijken we naar de metropoolregio in internationaal perspectief, in Parkstad naar de zoektocht van de postindustriële regio, in Twente naar de samenwerking binnen een sociaal-culturele regio, in Eindhoven naar de continuering van de kennisregio en in Groningen naar het contrast tussen groeiende stad en krimpend ommeland. De bevindingen van de excursies worden in het najaar gedeeld en getoetst tijdens een reflectiebijeenkomst met andere vakgenoten en uiteindelijk verwerkt in een publicatie aan het einde van het jaar.

Deelnemen
Deelnemen aan de Ruimteverkenning? Meer informatie vind je op de website van YURPS. Volg voor updates over de Ruitmeverkenning en andere activiteiten van Couleur Locale onze Facebook via www.ruimteverkenning.nl!

Couleur Locale
Couleur Locale is de naam waaronder ik samen met Emilie Vlieger activiteiten organiseer voor (jonge) ruimtemakers. Daarbij staat de lokale kleur van ontwikkeling voorop.

nws

Van wie is deze wijk?

De Nieuwstraat is een gekke straat. Een echt Almelose straat ook: rommelig. Belgisch bijna. Almelo kent veel van dat soort straatjes. Toen Carel Weeber met de trein door Almelo reed en in het voorbijgaan de bonte verzameling kleine pandjes langs het spoor zag staan, heeft hij naar verluidt uitgeroepen: ‘dát is het wilde wonen!‘. Zo’n straat is dus ook de Nieuwstraat. Verstopt tussen woonhuizen liggen plukjes winkels. Van belwinkel tot Turkse delicatessenzaak, van toko tot kattenstudio. Een garage is omgetoverd tot kapsalon, een voormalige lampenzaak wordt overwoekerd door onkruid, een leegstaande school wacht een ongewisse toekomst, en tussen dat alles staat een korenmolen wat verdwaasd om zich heen te kijken. Niets somt de straat beter op dan het winkeltje Mercurius. Daar verkopen ze ‘Bysondere saecken’. Daar verkopen ze de straat zelf. Lees verder »

Untitled-1

CL#5: Eindhoven

Vrijdagmiddag 20 juni is het tijd voor editie #5 van Couleur Locale. Couleur Locale is een kleinschalige excursiereeks voor jonge ruimtemakers, waarbij wordt onderzocht welke ingrediënten kunnen leiden tot een succesvolle, lokaal verankerde vorm van (her)ontwikkelen. Editie #5 brengt ons naar Eindhoven, waar we spreken met lokale initiatiefnemers en enkele interessante projecten bezoeken. Onder meer vertelt Fulco Treffers van 12N Stedenbouw over het project SPACE-S, waarin bewoners hun eigen woonwijk mede ontwerpen. De rest van het programma volgt binnenkort.

Aanmelden kan alvast. Simpelweg door op Facebook aan te geven dat je komt. Of, indien je geen Facebook hebt, door een mailtje te sturen naar kris@krisoosting.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Omdat kleinschaligheid leidt tot meer interactie, is het maximum aantal deelnemers 15. We beginnen om 13.00 en voor de liefhebbers sluiten we aan het einde van de middag af met een borrel.