Ik schrijf over ruimte

Ik ben freelance schrijver, redacteur en adviseur en opgeleid als sociaal geograaf. In mijn werk combineer ik mijn eigen observaties met mijn kennis van het ruimtelijk vakgebied om verhalen te vertellen over onze leefomgeving.

Eerder werkte ik voor of met oa. Blauwe Kamer, NL Magazine, Ruimtevolk, Atelier Rijksbouwmeester, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van IenW, Ministerie van BZK, Platform STAD, Unie van Waterschappen, Gemeente Groningen, Gemeente Den Haag, Gemeente Almelo, Beter Wonen, Almelo Promotie, StadForum Amsterdam, MUST Stedenbouw en Area Development Twente. Ik was als hoofdredacteur verbonden aan NL Magazine.

Contact

kris@krisoosting.nl
twitter.com/krisoosting

Selectie artikelen

Essay: Een stad die voorzichtig danst (Platform Stad)
Vanachter de dijk lonken naar Parijs (Blauwe Kamer)
Gebiedsportretten vliegveld Twente (Area Development Twente / Blauwdruk)
Geduldig wrijven in het zwarte land (Blauwe Kamer)
Adriaan Geuze: Een grootse traditie van maatwerk (NL Magazine)
Essay: Bouwen met flair (Gouden Piramide)
Venlo wendt zich naar de Maas (Blauwe Kamer)
Nieuw perspectief voor Parkstad (NL Magazine)
Wezenloze ruimte: gezondheid en ontwerp (Blauwe Kamer)
Metropool van de toekomst heet Mariaparochie (Stadsleven)
Stadsstraten als plekken van ontmoeting (Platform Stad)
Nieuw stadshart voor Den Helder (NL Magazine)
Lange echo’s in de tijd (Gebiedsontwikkeling.nu)
Werken aan de productieve stad (NL Magazine)
Grote opgaven, kleine oplossingen (HAACS)
Essay: Stadsgetijden (Gemeente Groningen)

(Hoofd)redactie

NL Magazine 1: De kracht van de middelgrote stad (Ruimtevolk)
NL Magazine 2: Kwaliteit door identiteit (Ruimtevolk)
→ NL Magazine 3: Ruimte voor verdichting (Ruimtevolk)
Strategieën voor verstedelijking (Provincie Zuid-Holland – Ruimtevolk)
Water verbindt (Unie van Waterschappen – Ruimtevolk)
Aan de slag met de Omgevingswet (Pilots Omgevingsvisie – Ruimtevolk)
Slim schakelen (IPO – Ruimtevolk)
Land van verschillende snelheden (ism Vliegerprojecten)

Strategie en onderzoek

→ Haagse propositie (Gemeente Den Haag ism Must Stedenbouw)
→ Analyse stadsstraten Den Haag (Platform Stad)
→ Ruimteverkenning: onderzoeksprogramma jonge ontwerpers (Ministerie van IenW)
→ Cultuurvisie Almelo (Gemeente Almelo)
→ Strategie tijdelijk gebruik leegstand (Gemeente Almelo)
→ Visie zuidelijke binnenstad Almelo (Beter Wonen)
→ De toekomst van het even: tijdelijk gebruik in Groningen (Gemeente Groningen)